Традиционно приложение на Artemisia annua L.

Том 216 , декември 2020 г. , 107650 Традиционно приложение и съвременни фармакологични изследвания на Artemisia annua L. Авторските връзки отварят панела за наслагванеXinchi Feng aShijie Cao bFeng Qiu a bBoli Zhang b Наскоро бе разкрито , че A. annua показва инхибиращи ефекти срещу паразити ( напр. Plasmodium , Toxoplasma gondii , Leishmania , Acanthamoeba , Schistosoma ), вируси ( напр.вируса на хепатит А, херпес симплекс вируси 1 и